luni, 26 decembrie 2011

Crăciun fericit şi un An Nou plin de bucurii!!

        Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă!!!


Stimaţi consăteni!
Credinţa şi Iubirea coborîtă pe pămînt în chipul Pruncului Isus
salvează lumea, aducîndu-ne bucurie şi pace în inimi.
Să întîmpinăm Vestea Naşterii Mîntuitorului nostru cu multă căldură,
făcîndu-ne mai blînzi, mai receptivi.
Să lăsăm larg uşile pentru ca Dragostea şi Bunătatea să pătrundă în sufletele noastre.
Să ne urăm bunăstare, belşug în casele noastre, lumină şi izbîndă în cugetul nostru.
De sfintele  sărbători  ale naşterii lui Hristos şi la cumpăna dintre ani,
Vă urez din toată inima mulţi ani plini de fericire, multă sănătate, credinţă şi speranţă,
împăcare şi linişte în suflete, bucurii şi bunăstare în familii,
stimă, respect şi înţelegere în colectivele unde activaţi,
pace şi prosperare în ţară.
Dumnezeu să ne binecuvînteze  cu un AN NOU fericit!
Harul şi Pacea să fie cu noi cu toţi!!!